hu_flag us_flag

Bemutatkozás

A HONORATIOR Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. évben alakult, magánszemély tulajdonosok részvételével. Társaságunk alakulásától adótanácsadói, számviteli szolgáltatást nyújtott, majd 2013. évben profil váltást követően nyújtott be pályázatot az új Felszámolói Névjegyzékben történő felvételre. Társaságunkat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Felszámolói Névjegyzékbe 26. sorszám alatt jegyezte be.

Társaságunk a 2014. évben történt Felszámolói Névjegyzékbe való felvételét követően kizárólag felszámolói, végelszámolói, csődgondnoki, vagyonrendezői, kényszer-végelszámolói, bérgaranciabiztosi tevékenységet lát el.

Társaságunk továbbá 2016. évben felvételt nyert a Belügyminisztérium helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő Pénzügyi Gondnoki Névjegyzékbe.

Társaságunk az illetékes törvényszékek kijelölése alapján mind az öt Ítélőtábla illetékességi területén, tehát az ország egész területén lát el a fentiekben meghatározott feladatokat.

Budapesti székhelyünk mellett feladatainkat, többek között szolnoki központi ügyintézési hellyel, Egerben, Debrecenben, Nyíregyházán, Ajkán és Siófokon meglévő fióktelep irodáinkkal végezzük.

Társaságunk tulajdonosi szerkezete megalakulása óta magánszemélyekből áll, tulajdonosai közgazdász, illetve jogi szakvizsgázott és felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképesítéssel rendelkező magánszemélyek, akik gazdasági, illetve jogi, továbbá speciálisan felszámolási és vagyonfelügyeleti szakterületeken több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek. Társaságunk tulajdonosai a cég tevékenységében személyesen is közreműködnek, így a konkrét ügyeken keresztül is gyarapítják tapasztalatukat, ismereteiket.

Cégünk jelenleg három fő felszámolóbiztossal, egy fő könyvvizsgálóval, egy fő jogi szakvizsgát tett jogásszal, illetve egy fő közgazdász szakemberrel biztosítja az ügyeink szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátását. Ezen feladat ellátáshoz nélkülözhetetlen azon további négy kollegánk lelkiismeretes és szakszerű munkája, akik a feladatellátással felmerülő napi adminisztratív és egyéb feladatokat, így különösen az eljárásokban megjelenő ügyfelekkel, hatóságokkal való napi kapcsolattartást is ellátják.

Társaságunk szakember gárdájának és alkalmazottainak folyamatos továbbképzéséről, szakmai képzéséről folyamatosan gondoskodunk.

Cégünk tagja a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének, akinek képzési és egyéb programjain rendszeresen részt veszünk.

Társaságunk a Névjegyzékbe való felvétel óta több, mint 500 felszámolási és végelszámolási ügyben kapott kijelölést az illetékes törvényszékektől, illetve az országos átlagnak megfelelő számban láttunk el csődgondnoki feladatokat. 

Tevékenységünket a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve elsődlegesen a hitelezők érdekét szem előtt tartva végezzük, azonban fontosnak tartjuk azt, hogy amennyiben az a hitelezők érdekével nem ellentétes, úgy a reorganizáció, egyezségkötések révén az adósi érdekek se szenvedjenek csorbát. Mindezek mellett társaságunk azon dolgozik, hogy az eljárásokban illetékes törvényszékek és hatóságok munkáját a jogszabályok szerinti elősegítése.

 

A cég rövidített elnevezése: HONORATIOR Kft.

 

Fő tevékenység: 6920'08 - Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

 

Székhely: 1055 Budapest Szent István krt. 13. 3. em. 2b.

 

A központi ügyintézés helye: 5000 Szolnok, Konstantin utca 51.

(5002 Szolnok, Pf.: 30.)

 

Fióktelepek:

  • 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre utca 4.
  • 3300 Eger, Deák Ferenc utca 2. fszt. 1.
  • 4025 Debrecen, Péterfia utca 42-44. fszt. 8.
  • 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. 2. em. 8.
  • 6400 Kiskunhalas, Árpád utca 2. B. ép.
  • 6640 Csongrád, Szőlőhegyi utca 7.
  • 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3. 1. em. 3.
  • 8400 Ajka, Szabadság tér 2. fszt. 1.
  • 8600 Siófok, Fő tér 10. B. ép. A. lház. I. em. 2.

 

A HONORATIOR Kft., Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál vezetett cégjegyzékszáma: 01-09-993513

 

A HONORATIOR Kft. ügyvezetője:

Viszlóczki Ilona

Mobil: (+36)-30-479-63-43